All for Joomla All for Webmasters

Nhà máy hoàn tất

Diện tích:

Thiết bị – mới 100%:

Nhân viên:

Sản lượng hàng năm:

5000 m2

từ Đức (Bruckner, Osthoff);

Ý (Lafer, Zonco, Biella Shrunk)

 

200 người

6,000,000 m vải thành phẩm