All for Joomla All for Webmasters

Tổng quan

LPTEX CORP bao gồm Nhà máy dệt; Nhà máy hoàn tất và các đơn vị phòng/ban chức năng như: kế hoạch; kỹ thuật; thiết kế; hành chánh nhân sự; kinh doanh; quản lý chất lượng; kho sợi; kho vải thành phẩm.

Sản phẩm chính của LPTEX là vải len 100% và len pha với sản lượng hàng năm là 6.000.000m vải thành phẩm. Toàn bộ thiết bị mới 100% và được nhập khẩu từ các nước như Ý, Đức, Bỉ, Nhật Bản,…