Về chúng tôi

1960

Thành lập Kỹ nghệ tơ sợi Liên Phương Công Ty – LYSYNTEX, chuyên sản xuất vải dệt thoi từ sợi tổng hợp (polyester, nylon,…). Với hơn 200 máy dệt thoi Tsudakoma, mỗi năm công ty sản xuất trên 10 triệu mét vải.

1966

Công ty đầu tư thêm 16 máy dệt kim tròn để sản xuất mặt hàng mới là vải mùng, với sản lượng gần 100 tấn/năm. Đây là mặt hàng đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.
 

1978

Sáp nhập với Nhà máy dệt VISYFASA, đổi tên thành Nhà máy dệt Phước Long. Thời kỳ này sản phẩm của công ty rất đa dạng, bao gồm các mặt hàng từ sợi tổng hợp (mousseline, soire, swiss); từ cotton (khaki, calico, denim, kate).

1990-2006

Đầu tư thêm 4 máy dệt kim bằng, nâng sản lượng vải mùng lên 200 tấn/năm. Trong thập niên 1990, công ty đầu tư thêm 256 máy dệt nước Tsudakoma để sản xuất mặt hàng taffeta, voan, satin,… nâng sản lượng các mặt hàng cung cấp ra thị trường trong giai đoạn này gần 20 triệu mét/năm.

2007

Đổi tên thành Công ty cổ phần sản xuất – thương mại – dịch vụ dệt may Phước Long.

2011

Đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Phước Long.

2013-2019

Công ty tái cơ cấu sản xuất; sáp nhập với Công ty VINATEX ITC, đổi tên thành Công ty cổ phần dệt may Liên Phương – LPTEX. Đổi mới toàn bộ thiết bị, đầu tư chuỗi sản xuất vải dệt thoi len/pha len và dây chuyền may veston cao cấp.
 
LPTEX bao gồm 2 nhà máy chính:
 
 
Nhà máy may veston VITC Garment
 
(thuộc VITC Garment Co., LTD)
 
600.000 bộ/năm
 
Logo-VITC-Garment
 
Nhà máy sản suất vải len 
 
6 triệu mét/năm