Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY LIÊN PHƯƠNG ( LPTEX )
18 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Tel: (84-28) 3731 3457
Fax: (84-28) 3731 3565
Taxcode: 0301445891
Email: info@lptex.vn

Contact us

Ms Phoebe: Deputy Managing Director _ Sale 1: phoebetruong@lptex.vn

Ms Jenny: Deputy Managing Director _ Sale 2: jenny@lptex.vn