Nhân sự

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân viên, tập trung vào việc phát triển văn hóa cộng đồng nhằm cải thiện môi trường nhân văn theo xu hướng nhân văn của thế giới.

 

Cam kết toàn diện về  trách nhiệm xã hội:

1. Học tập & Phát triển
2. Sức khỏe & An toàn
3. Quyền con người
4. Thực hành lao động
5. Khen thưởng