Tổng quan

 
LPTEX CORP bao gồm Nhà máy dệt; Nhà máy hoàn tất và các đơn vị phòng/ban chức năng như: kế hoạch; kỹ thuật; thiết kế; hành chánh nhân sự; kinh doanh; quản lý chất lượng; kho sợi; kho vải thành phẩm.
 
Sản phẩm chính của LPTEX là vải len 100% và len pha với sản lượng hàng năm là 6.000.000m vải thành phẩm. Toàn bộ thiết bị mới 100% và được nhập khẩu từ các nước như Ý, Đức, Bỉ, Nhật Bản,…

Mục tiêu chất lượng

“Sản xuất tại Việt Nam, chất lượng Ý và tiêu chuẩn Nhật Bản”

  • Due to we have a team of experts from Italy and Japan working regularly at SWM:
  • Vì chúng tôi được tư vấn, đào tạo về bộ tiêu chuẩn của Viện đánh giá chất lượng Boken – Nhật Bản

CÁC CHỨNG NHẬN